Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym została zorganizowana charytatywna licytacja w trakcie dożynek w Nunie. Dochód w wysokości 3 100 zł, uzyskany dzięki ofiarności osób biorących udział w wydarzeniu, został przekazany na leczenie choroby nowotworowej wieloletniej nauczycielki naszej szkoły. Szczególne uznanie przekazujemy Panu Dawidowi Domale, radnemu miasta i gminy, który w profesjonalny sposób, poświęcając swój…

W niedzielę, 8 września br., podczas dożynek parafialnych w Nunie dzieci z naszej szkoły włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. W trakcie festynu, wraz z Proboszczem i Dyrektorkami szkół w Budach Siennickich i Popowie Borowym, uczniowie oraz absolwenci szkoły odczytali fragmenty nowel: Elizy Orzeszkowej „Dobra Pani”, Brunona Schultza „Mój ojciec wstępuje do strażaków” i…