E-PEDAGOG
Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  • Opublikowano:
  • Marzec 17, 2020

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły