Podręczniki

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina

W Budach Siennickich

Na rok szkolny 2019/2020 wszystkie podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla klas I – VIII zapewnia szkoła w ramach dotacji rządowych.

Oddział Przedszkolny

Informacje dotyczące materiałów edukacyjnych do pracy w oddziałach przedszkolnych będą podane we wrześniu 2018 roku.

Klasa I (nowa podstawa programowa)

– edukacja wczesnoszkolna – „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

– język angielski – „Tiger 1” wyd. Macmillian Education

Klasa II (nowa podstawa programowa)

– edukacja wczesnoszkolna – „Nowi Tropiciele” – wyd. WSiP

– język angielski – „Tiger 2”  wyd. Macmillian Education

Klasa III

– edukacja wczesnoszkolna – „Nowi Tropiciele” – wyd. WSiP

– język angielski – „Tiger 3”  wyd. Oksford University Press

Klasa IV (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „Brainy” wyd. Macmillian Education

– historia – “Wehikuł czasu” wyd. GWO

– przyroda – „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– technika – „Jak to działa” wyd. Nowa Era

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

– muzyka – „Lekcje muzyki” wyd. Nowa Era

Klasa V (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „Brainy 2” wyd. Macmillian Education

– historia – “Wehikuł czasu” wyd. GWO

– biologia – „Puls życia” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– technika – „Jak to działa” wyd. Nowa Era

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

– geografia- „Planeta Nowa” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

– muzyka – „Lekcje muzyki” wyd. Nowa Era

Klasa VI (nowa podstawa programowa)

-j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „Brainy 3” wyd. Macmillian Education

– historia – “Wehikuł czasu” wyd. GWO

– biologia – „Puls życia” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– technika – „Jak to działa” wyd. Nowa Era

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

– geografia- „Planeta Nowa” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

– muzyka – „Lekcje muzyki” wyd. Nowa Era

Klasa VII (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „All clear” wyd. Macmillian Education

– j. francuski – „En Avanti” wyd. Hachette

– historia – “Wehikuł czasu”  wyd. GWO

– geografia – „Planeta Nowa” wyd. Nowa Era

– biologia – „Puls Życia” wyd. Nowa Era

– fizyka – „Spotkanie z fizyką” wyd. Nowa Era

– chemia – „Chemia Nowej Ery” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– plastyka – „Do dzieła” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

Klasa VIII (nowa podstawa programowa)

– j.polski – „Nowe słowa na start” wyd. Nowa Era

– j. angielski – „All clear” wyd. Macmillian Education

– j. francuski – „En Avanti” wyd. Hachette

– historia – “Wehikuł czasu”  wyd. GWO

– geografia – „Planeta Nowa” wyd. Nowa Era

– biologia – „Puls Życia” wyd. Nowa Era

– fizyka – „Spotkanie z fizyką” wyd. Nowa Era

– chemia – „Chemia Nowej Ery” wyd. Nowa Era

– matematyka – „Matematyka z plusem” wyd. GWO

– wiedza o społeczeństwie – „Dziś i jutro” wyd. Nowa Era

– informatyka – „Lubię to” wyd. Nowa Era

– edukacja dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam bezpiecznie” wyd. Nowa Era

 

Informacje o podręcznikach do religii w roku szkolnym 2019/2020

Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła nie zapewnia podręczników i zeszytów ćwiczeń do religii

 Rodzice są zobowiązani zakupić potrzebne podręczniki we własnym zakresie.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – grupa starsza

Tytuł podręcznika: ,, Jesteśmy dziećmi Boga”, Wydawnictwo WAM Kraków

KLASA I

Tytuł podręcznika: ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,” Płocki Instytut Wydawniczy,

KLASA II

Tytuł podręcznika: ,, Kochamy Pana Jezusa”, Płocki Instytut Wydawniczy,

( może być używany)

Zeszyt ćwiczeń: ,, Kochamy Pana Jezusa”, Płocki Instytut Wydawniczy,

KLASA III

Tytuł podręcznika: ,, Przyjmujemy Pana Jezusa”, Płocki Instytut Wydawniczy,

( może być używany)

Zeszyt ćwiczeń: ,, Przyjmujemy Pana Jezusa”, Płocki Instytut Wydawniczy,

KLASA IV

Tytuł podręcznika: „Wierzę w Boga Ojca”, Płocki Instytut Wydawniczy 

( może być używany)

Zeszyt ćwiczeń: „Wierzę w Boga Ojca”, Płocki Instytut Wydawniczy 

KLASA V

Tytuł podręcznika: „Ufam Synowi Bożemu”, Płocki Instytut Wydawniczy 

( może być używany)

Zeszyt ćwiczeń :”Ufam Synowi Bożemu”, Płocki Instytut Wydawniczy 

KLASA VI

Tytuł podręcznika: „Wierzę w Kościół”, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

( może być używany)

KLASA VII

Tytuł podręcznika: „Spotykam Twoje Słowo”, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

( może być używany)

KLASA VIII

Tytuł podręcznika: „Z Tobą idę przez życie”, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

( może być używany)