Zebrania

SZANOWNI  RODZICE !

w roku szkolnym 2019/2020

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA OGÓŁU RODZICÓW

17 września (czwartek)

7 listopada (czwartek) 

5 lutego (środa)

28 maj (czwartek)

  • zebrania ogółu Rodziców – godzina zebrania będzie podana z tygodniowym wyprzedzeniem w ogłoszeniach i na stronie internetowej szkoły
  • w przypadku zmiany terminu zebrania ogółu Rodziców będziemy informowali na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej