Zebrania i dni otwarte

SZANOWNI  RODZICE !

w roku szkolnym 2018/2019

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DNI OTWARTYCH

I ZEBRAŃ OGÓŁU RODZICÓW

11 września –zebranie ogółu Rodziców

4 października – dzień otwarty

8 listopada – zebranie ogółu Rodziców

6 grudnia – dzień otwarty

23 stycznia – zebranie ogółu Rodziców podsumowujące I półrocze godz. 18.00

7 marca– dzień otwarty

4 kwietnia– zebranie ogółu Rodziców

16 maj – dzień otwarty

  • na dni otwarte zapraszamy w godzinach 1600 – 1800
  • zebrania ogółu Rodziców – godzina zebrania będzie podana z tygodniowym wyprzedzeniem w ogłoszeniach i na stronie internetowej szkoły
  • w przypadku zmiany terminu dnia otwartego lub zebrania ogółu Rodziców będziemy informowali na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej