Aktualności
Polska Moja Ojczyzna
  • Opublikowano:
  • Luty 13, 2020

W dniu 27.01.2020r. (poniedziałek) dzieci z klas O-IV uczestniczyły w programie edukacyjnym  – „POLSKA MOJA OJCZYZNA”. Spotkanie z dziećmi przeprowadzili przedstawiciele Agencji Szkolno – Przedszkolnej ,,LUPUS”. Celem zajęć było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz utrwalenie wiadomości na temat naszych symboli narodowych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach. Każdy uczeń na pamiątkę otrzymał „Dyplom Małego Patrioty” i mógł zrobić sobie zdjęcie w mundurze I Brygady Legionów Piłsudskiego.

Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły