Rada pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

 

Ewa Strzelczak – nauczycielka przyrody

 

Nauczyciele

Marta Brzeska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

Katarzyna Burzyńska – nauczycielka języka polskiego i plastyki

Anna Chmielewska – nauczycielka techniki, edukacji dla bezpieczeństwa,zaj. świetlicowych, biblioteka

Marianna Danisiewicz – nauczycielka fizyki

Danuta Domżała – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Renata Drzazgowska – nauczycielka języka angielskiego

Maria Fabisiak – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Magdalena Gałężewska – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zaj. świetlicowe

Luiza Gierwatowska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ks. Waldemwr Marciniak – nauczyciel religii

Ewelina Kosewska-  nauczycielka języka polskiego

Jolanta Kownacka- nauczycielka wychowania fizycznego

Ewa Majewska – nauczycielka religii i edukacji wczesnoszkolnej

Andrzej Malon – nauczyciel wychowania fizycznego

Regina Maron – pedagog szkolny, logopeda i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Milewska – nauczycielka zajęć rewalidacyjnych

Dorota Podgórska – nauczycielka geografii

Katarzyna Tomasińska – nauczycielka muzyki

Anna Ostaszewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Bogumiła Rybicka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i matematyki

Ewa Wilczyńska – nauczycielka języka francuskiego

Monika Kozarzewska – nauczycielka plastyki

Mirosław Zaremba – nauczyciel historii, informatyki i wychowania fizycznego

Ilona Dygus – nauczycielka WDŻ, psycholog i zajęcia rewalidacyjne

Małgorzata Zień  – nauczycielka biologii i chemii oraz zajęć rewalidacyjnych

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

Elżbieta Rucińska – sekretarz szkoły

Katarzyna Brodowska – woźna

Grażyna Deoniziak – sprzątaczka

Kamila Deoniziak – sprzątaczka

Tomasz Jaskulski – pracownik gospodarczy