Rada pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

 

Ewa Strzelczak – nauczycielka przyrody

 

Nauczyciele

Marta Brzeska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Burzyńska – nauczycielka języka polskiego i plastyki

Anna Chmielewska – nauczycielka techniki

Marianna Danisiewicz – nauczycielka matematyki

Danuta Domżała – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Renata Drzazgowska – nauczycielka języka angielskiego 

Maria Fabisiak – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Magdalena Gałężewska – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Luiza Gierwatowska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ks. Tadeusz Jabłoński – nauczyciel religii

Ewelina Kosewska-  nauczycielka języka polskiego

Jolanta Kownacka- nauczycielka wychowania fizycznego

Ewa Majewska – nauczycielka religii i edukacji wczesnoszkolnej

Andrzej Malon – nauczyciel wychowania fizycznego

Regina Maron – pedagog szkolny i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Monika Marszałek- nauczyciel wspomagający i zajęć rewalidacyjnych

Dorota Podgórska – nauczycielka geografii

Barbara Hanna Sotowicz- nauczycielka muzyki

Anna Ostaszewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Bogumiła Rybicka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i matematyki

Ewa Wilczyńska – nauczycielka języka francuskiego

Mirosław Zaremba – nauczyciel historii, informatyki i wychowania fizycznego

Beata Zawadzka – nauczycielka WDŻ

Małgorzata Zień  – nauczycielka biologii i chemii oraz zajęć rewalidacyjnych

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

Elżbieta Rucińska – sekretarz szkoły

Katarzyna Brodowska– woźna

Grażyna Deoniziak – sprzątaczka

Kamila Deoniziak- sprzątaczka

Janusz Muzal – pracownik gospodarczy