Charytatywna licytacja- dziękujemy

Wolontariat

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym została zorganizowana charytatywna licytacja w trakcie dożynek w Nunie. Dochód w wysokości 3 100 zł, uzyskany dzięki ofiarności osób biorących udział w wydarzeniu, został przekazany na leczenie choroby nowotworowej wieloletniej nauczycielki naszej szkoły.

Szczególne uznanie przekazujemy Panu Dawidowi Domale, radnemu miasta i gminy, który w profesjonalny sposób, poświęcając swój wolny czas przeprowadził całe przedsięwzięcie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich
wraz z pracownikami