“Cybernauci”- nasze warsztaty

Z życia szkoły

„Cybernauci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

6 kwietnia naszą szkołę odwiedziła trenerka pani Izabela Meyza, która przeprowadziła warsztaty dla całej społeczności szkolnej. Zajęcia odbyły się również dla rodziców i całej Rady Pedagogicznej. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w projekcie.

Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do nowego projektu uczniowie od samego rana poznawali zasady bezpieczeństwa w sieci oraz korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnej. Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni i technologii komunikacyjnej będą nadal kontynuowane w naszej szkole, ponieważ musimy nauczyć się właściwego korzystania i reagowania na zagrożenia, które ze sobą niesie nowoczesna technologia.

[nggallery id=87]