INFORMACJA O EGZAMINACH

Ważne informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Egzamin klasy VIII odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:
• Pierwszy dzień – j. polski 15.04.2019 godz. 9.00
• Drugi dzień – matematyka 16.04.2019 – godz. 9.00
• Trzeci dzień – język angielski 17.04.2019 – godz. 9.00

Dowóz uczniów w tych dniach odbywać się będzie zgodnie ze szkolnym rozkładem autobusów.
Przypominam uczniom klasy VIII o stawieniu się w szkole na godz. 8.30 i odpowiednim stroju.
Rodzice, którzy potrzebują organizacji opieki w szkole dla młodszych uczniów i dzieci podczas dni egzaminu proszeni są o przekazanie telefonicznej informacji do sekretariatu szkoły, tel. 23 69 12 793.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły