Polska Moja Ojczyzna

Z życia szkoły

W dniu 27.01.2020r. (poniedziałek) dzieci z klas O-IV uczestniczyły w programie edukacyjnym  – „POLSKA MOJA OJCZYZNA”. Spotkanie z dziećmi przeprowadzili przedstawiciele Agencji Szkolno – Przedszkolnej ,,LUPUS”. Celem zajęć było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz utrwalenie wiadomości na temat naszych symboli narodowych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach. Każdy uczeń na pamiątkę otrzymał “Dyplom Małego Patrioty” i mógł zrobić sobie zdjęcie w mundurze I Brygady Legionów Piłsudskiego.

[nggallery id=170]